Per dinsdag 28 april a.s. openen wij weer onze deuren. Voor spoedzorg maar ook voor uw reguliere tandheelkundige zorg. Medio maart hebben we zelf besloten onze zorg te staken om zo bij te dragen aan het indammen van het coronavirus. Met alle nieuwe inzichten en verbreding van onze kennis hebben we vorige week weloverwogen de keuze gemaakt de zorg weer op te starten in lijn met de richtlijnen van de overkoepelende mondzorgorganisaties en het RIVM. Hierbij hebben we een unaniem draagvlak van al onze behandelaars en andere collega´s.

Lees hier verder welke maatregelen we getroffen hebben in verband met uw zorg.

Wat betekent dat voor u?
U kunt uw afspraken weer inplannen per WhatsApp of telefoon. 

Screening corona-risicogroep
Helaas moeten we patiënten die tot de corona-risicogroep* behoren voorlopig beschermen voor de risico’s die kunnen ontstaan door een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist. Deze groep mensen kan voorlopig geen reguliere tandheelkundige zorg krijgen. Uiteraard blijft noodzakelijke spoedzorg en niet noodzakelijke reguliere zorg wel mogelijk in overleg. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen zodat we kunnen overleggen wat in uw geval mogelijk is.

*U behoort tot de corona-risicogroep als u een of meerdere vragen met ‘ja’ moet beantwoorden:
– Heeft u of een huisgenoot corona of klachten als verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts (>38)?
– Valt u binnen een/meerdere van de volgende categorieën: Heeft u een chronische afwijking of een aandoening waardoor uw afweer verlaagd is? Heeft u verminderde weerstand tegen infecties door medicatie? Lijdt u aan een chronische hartaandoening? Heeft u een chronische afwijking/functiestoornis van de luchtwegen en/of longen? Bent u diabetespatiënt? Heeft u ernstige nieraandoeningen? Bent u HIV-besmet?

Aangescherpte maatregelen binnen onze werkwijze
Uiteraard hebben wij naast de normale hoge hygiënestandaarden ook aanvullende (hygiëne-)maatregelen getroffen met het oog op het ‘nieuwe normaal’. Het gaat te ver deze maatregelen hier op te sommen maar u kunt ervan uitgaan dat wij binnen ons praktijkpand, in ons proces en in de toepassing van onze materialen diverse maatregelen hebben getroffen ter bescherming van u en onszelf.

Aanvullende huisregels met het oog op o.a. extra hygiëne
– Bij binnenkomst van de praktijk desinfecteert u uw handen. Raak zo min mogelijk aan (deurklinken, stoelen etc.).
– Uiteraard geven wij elkaar geen hand meer.
– Ook binnen ons pand hanteren we zoveel als mogelijk de anderhalve meter richtlijn buiten de behandelkamer. Houdt u svp rekening met elkaar want het is in de praktijk niet mogelijk looproutes te maken met 1.5 mtr afstand.
– Kom zoveel mogelijk alleen. Komt u met uw gezin, laat dan 1 iemand zich melden aan de balie voor verdere instructies.
– Kom op tijd maar vooral niet veel te vroeg. De wachtruimte is beperkt en/of in de buitenlucht.
– Ook in de praktijk stellen we u enkele gezondheidsvragen. Wij gaan ervan uit dat u daarop eerlijk zult antwoorden.
– Houdt u er rekening mee dat WC’s niet gebruikt kunnen worden door bezoekers/patiënten.